Kennemerland 02

VoorleesExpress

Voorlezen werkt! In veel gezinnen is voorlezen aan kinderen, bijvoorbeeld voor het slapen gaan, een vanzelfsprekendheid. Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, creativiteit en de verbeelding. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen door middel van voorlezen.…

Lees meer