Bedrijf & Samenleving

Een maatschappelijk betrokken platform met toegevoegde waarde!

Digitalisering is, samen met verduurzaming, de grootste uitdaging van onze tijd. Beide transities zijn noodzakelijk in de weg naar een toekomstbestendige economie. Ik maak mij zorgen over de huidige digitale stand van het Nederlandse MKB. Voor ONL wordt dit echt één van de belangrijkste onderwerpen de komende tijd. Regie van de overheid is nodig!

Graag stellen wij ons aan u voor!

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is een onderdeel van het bredere Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met MBO gaat het vooral om een concrete bijdrage die bedrijven leveren aan de lokale omgeving door middel van projecten en evenementen. Bedrijf & Samenleving is hierin de intermediair tussen bedrijfsleven, onderwijs en het maatschappelijk veld. In de breedste zin van het woord. Door de nauwe contacten die Bedrijf & Samenleving heeft met de verschillende partners, onderzoeken we met elkaar wat het bedrijfsleven voor ‘het Haarlemse’ kan betekenen.

Ga naar de inhoud