Toekomstbestendige werklocaties creëren

Haarlemmermeer is een typische ‘werkgemeente’, rijk aan bedrijvigheid en een hoge arbeidsparticipatie. Ondernemen zit ons in het bloed. Over waar ondernemers zich kunnen vestigen en welke randvoorwaarden daarbij gelden is door de gemeente nieuw beleid ontwikkeld.

De grens tussen wonen, werken en recreatie vervaagt steeds meer. Denk aan de toename van informele werklocaties, bijvoorbeeld werken in een koffietentje of in het restaurant van de Pharos Toren waar veel Zp’ers zitten. De gemeente wil hierop inspelen én moet er rekening mee houden. Hoe kan de gemeente dit het best faciliteren? In de praktijk krijgt de uitwerking van het nieuwe beleid handen en voeten op vijf verschillende terreinen. Allereerst gaat de gemeente aan de slag met verouderde bedrijventerreinen. Die hebben vaak te maken met leegstand, problemen met veiligheid of ze zien er niet meer aantrekkelijk uit. Per locatie wordt gekeken wat er nodig is. Hierin werkt de gemeente samen met ondernemers. Zij weten precies waar de pijnpunten zitten en hoe die goed zijn op te lossen.

Ga naar de inhoud