Managers die zich kwetsbaar durven op te stellen maken het verschil!

Bedrijfsadviseur Karin Moerkerk van Inspire-Me weet haarfijn wat de achilleshiel is van veel haperende organisaties. Ze heeft er een volle dagtaak aan om ceo’s en hun management te laten beseffen dat bij changemanagement creativiteit toch écht de startmotor is voor verandering. En dat werknemers zich gehoord en gezien willen voelen, anders zal er never nooit commitment zijn voor die broodnodige transformatie op de werkvloer.

Na haar studie aan de Academie voor beeldende vorming kunst en creativiteit combineerde Karin lesgeven met werkzaam zijn binnen bedrijven. Met de mensenkennis die ze zo opdeed zet ze creativiteit om in change. Ze weet feilloos hoe verandertrajecten verlopen en waarom werknemers niet meer gemotiveerd zijn. “Er spelen dan vaak al allerlei dingen op de werkvloer die het middenmanagement en management totaal niet (h)erkennen. Die situatie probeer ik elke dag wat te verbeteren. Dat leidt op den duur tot grote successen.”

Ga naar de inhoud